KEELTEMAJA MTÜ
 

Esilehekülg

Tere tulemast TALLINNA KEELTEKOOLI mobiilsele koduleheküljele!

Tallinna Keeltekool on juba 50 aastat pakkunud kõrgetasemelist võõrkeeleõpet.
Keskendume rühmaõppele, mida pakume täiskasvanutele ja kooliõpilastele.
Tunnid toimuvad tunniplaani alusel koolimajas Endla 22,Tallinn. Võimalusel leiame õpetaja ka individuaalkursuseks või asutusesiseseks õppeks.
Inglise ja vene keeles pakume lisaks üldkeelele ka tööalast keelt.
Meie juures saab sooritada individuaalset võõrkeeleeksamit, mis annab tööandjale üksikasjalise ettekujutuse töötaja keeleoskusest.
Õpperühmad käivad koos üks või kaks korda nädalas septembrist juunini. (13.09.2010 - 04.06.2011).
Töötavate rühmadega saab liituda kogu õppeaasta vältel, kui õppija keeletase sobib rühma tasemega.
Põhikursus kestab kolm aastat, selle lõpus sooritatakse eksam ja saadakse lõputunnistus.
Meie kooli lõpetanu ei jää hätta suulisel ega kirjalikul suhtlemisel ega tunne end ebamugavalt võõras kultuuriruumis.
KUI KEHAKEEL EI AITA... AITAB TALLINNA KEELTEKOOL!

Kontaktandmed
Soovita lehekülge
Keeled